موتوواریو Motovario

گیربکس حلزونی گیربکس حلزونی گیربکس حلزونی گیربکس حلزونی
Worm geared motors Helical worm geared motors Worm geared motors Worm geared motors
025-030-040-050-063
075-090-105-110-130-150
063-075-090-110 063-075-090-110 030-040-050-063-075
090-105-110-130-150
Sizes
1.550 Nm 1.100 Nm 700 Nm 1.550 Nm

M₂max

1400rpm

5 ÷ 100 22,8 ÷ 1.083 5 ÷ 100 5 ÷ 100 Ratio
up to 15 kW up to 2,2 kW up to 9,2 kW up to 15 kW Power

   

(N M RV) ليست گيربکسهای حلزونی


Gear box type Frame شفت خروجی 5 7.5 10 15 20 25 30 40, 50  60   80 100
NMRV025 56 11 9 9 9 9 9 9 9 9  9 9    
NMRV030 56  14    9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  
63 11 11 11 11 11 11 11 11 11      
NMRV040 56                 9 9 9 9
63 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
71 14 14 14 14 14 14 14 14        
NMRV050 63 25               11 11 11 11 11
71 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
80 19 19 19 19 19 19 19          
NMRV-P063 71 25   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
80   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19  
90   24 24 24 24 24 24 24 _      
NMRV-P075 71 28   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
80   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
90   24 24 24 24 24 24 24 24 24    
100/112   28 28 28 28 28 28          
NMRV-P090A/ 1,Y\ 80 35   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
90   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  
100/112   28 28 28 28 28 28 28 28      
NMRV-P110 80 42   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
90   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
100/112   28 28 28 28 28 28 28 28 28    
132   38 38 38 38 38 38 38        
NMRV130 90 45                     24 24
100/112           28 28  28 28 28 28 28
132   38 38 38 38 38 38 38        
NMRV150 100/112 50                 28 28 28 28
132         38 38 38 38 38 38    
160     42 42 42 42 42            

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook
 

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران: ابتدای بزرگراه فتح، روبروی خیابان یخچال، پلاک۹۳
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

 
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
کارشناس فروش گیربکس دفتر تهران: ستاری  ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰